Liên kết hữu ích

 

THÔNG BÁOTrang chủ

Kế hoạch đăng ký học học kỳ I năm học 2014-2015 cho sinh viên các Khóa 53, 54, 55 tại Cơ sở 2
Căn cứ Kế hoạch đào tạo năm học 2014 – 2015, Ban Đào tạo và quản lý sinh viên thông báo kế hoạch đăng ký học của học kỳ I năm học 2014 – 2015 cho sinh viên các khóa 53, 54, 55 tại Cơ sở 2 như sau:
Thông báo số 482/TB-ĐHTL ngày 06/06/2014 Về kế hoạch học tập, đăng ký nguyện vọng, đăng ký học và xét nguyện vọng học kỳ I năm học 2014-2015 cho sinh viên học theo tín chỉ tại Hà Nội
Thông báo số 482/TB-ĐHTL ngày 06/06/2014 Về kế hoạch học tập, đăng ký nguyện vọng, đăng ký học và xét nguyện vọng học kỳ I năm học 2014-2015 cho sinh viên học theo tín chỉ tại Hà Nội
Thông báo số 462/TB-ĐHTL ngày 30/05/2014 về kế hoạch đăng ký thi tốt nghiệp đợt 1 năm 2014 các môn khoa học Mác – Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh cho sinh viên các khóa K52ĐH, K52CTTT, K54LT và K53CĐ trở về trước tại Hà Nội
Thông báo số 462/TB-ĐHTL ngày 30/05/2014 về kế hoạch đăng ký thi tốt nghiệp đợt 1 năm 2014 các môn khoa học Mác – Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh cho sinh viên các khóa K52ĐH, K52CTTT, K54LT và K53CĐ trở về trước tại Hà Nội
Thông báo số 419/TB-ĐHTL ngày 21/05/2014 về triển khai kế hoạch học kỳ hè năm học 2013-2014 tại cơ sở Hà Nội
Thông báo số 419/TB-ĐHTL ngày 21/05/2014 về triển khai kế hoạch học kỳ hè năm học 2013-2014 tại cơ sở Hà Nội
Lịch thi học kỳ phụ (đợt 3) và Lịch thi cho đối tượng sinh viên hoãn thi tại giai đoạn 1 - học kỳ II năm học 2013-2014
Lịch thi học kỳ phụ (đợt 3) và Lịch thi cho đối tượng sinh viên hoãn thi tại giai đoạn 1 - học kỳ II năm học 2013-2014
Lịch thi giai đoạn 1 học kỳ II năm học 2013-2014
Lịch thi giai đoạn 1 học kỳ II năm học 2013-2014
Thông báo về triển khai kế hoạch học kỳ phụ (đợt học 3) học kỳ II năm học 2013-2014.
Thông báo về triển khai kế hoạch học kỳ phụ (đợt học 3) học kỳ II năm học 2013-2014.
Kết quả chuyển nguyện vọng đăng ký kỳ phụ kỳ 2 năm 2013-2014 (Cơ sở 2)
Danh sách sinh viên được chuyển nguyện vọng đăng ký kỳ phụ. Danh sách sinh viên không được chuyển nguyện vọng đăng ký.
Lịch thi học kỳ I năm học 2013-2014
Lịch thi học kỳ I năm học 2013-2014
Chương trình đào tạo đại học hệ chính quy theo tín chỉ áp dụng từ K54 trở đi
Chương trình đào tạo đại học hệ chính quy theo tín chỉ áp dụng từ K54 trở đi
Kế hoạch thi cho đối tượng sinh viên hoãn thi tại giai đoạn 1 học kỳ II năm học 2013-2014
Kế hoạch thi cho đối tượng sinh viên hoãn thi tại giai đoạn 1 học kỳ II năm học 2013-2014
Thông báo Về kế hoạch học tập, thời gian đăng ký nguyện vọng, thời gian đăng ký học và xét nguyện vọng học kỳ II năm học 2013-2014 cho sinh viên các khóa học theo tín chỉ
Thông báo Về kế hoạch học tập, thời gian đăng ký nguyện vọng, thời gian đăng ký học và xét nguyện vọng học kỳ II năm học 2013-2014 cho sinh viên các khóa học theo tín chỉ
Lịch thi học kỳ I cho 52KTD, 52TH, 52QT, 52KT, 52K, 53KTD, 53TH, 55CD và học kỳ phụ kỳ I (đợt học 3 cùng K52) năm học 2013-2014
Lịch thi học kỳ I cho 52KTD, 52TH, 52QT, 52KT, 52K, 53KTD, 53TH, 55CD và học kỳ phụ kỳ I (đợt học 3 cùng K52) năm học 2013-2014
THÔNG BÁO Về kế hoạch đăng ký thi tốt nghiệp đợt 2 năm 2013 các môn khoa học Mác-Lênin, Tư tưởng HCM
THÔNG BÁO Về kế hoạch đăng ký thi tốt nghiệp đợt 2 năm 2013 các môn khoa học Mác-Lênin, Tư tưởng HCM cho sinh viên K52 đại học hệ chính quy, chương trình tiên tiến; K54 đại học hệ liên thông; K53 cao đẳng hệ chính quy trở về trước
Lịch thi giai đoạn 1 học kỳ I năm học 2013-2014
Lịch thi giai đoạn 1 học kỳ I năm học 2013-2014

Trang:  [1] [2]

Trang web hiển thị tốt nhất với độ phân giải 1024 x 768 trên trình duyệt Firefox
In trang này
Gửi email trang này
Thêm vào ưa thích

Số người đang Online: 39

Lượt truy cập: 496358