Liên kết hữu ích

 

THÔNG BÁOTrang chủ

Các thông báo điều chỉnh kế hoạch học tập trong tháng 11/2014
Các thông báo điều chỉnh kế hoạch học tập trong tháng 11/2014
Lịch thi giai đoạn 1 học kỳ I năm học 2014-2015 cho K53, K54, K54CD, K55, K55CD, K55LT
Lịch thi giai đoạn 1 học kỳ I năm học 2014-2015 cho K53, K54, K54CD, K55, K55CD, K55LT
Kết quả xét nguyện vọng các lớp tại Bình Dương, kỳ phụ đợt 6 kỳ 1 năm học 2014-2015
Kết quả xét nguyện vọng các môn:1. Đường lối CM của Đảng CSVN 2. Toán 2 3. Sức bền vật liệu I
ĐĂNG KÝ HỌC MÔN CỜ VUA CÙNG K56 TẠI HỌC KỲ I NĂM HỌC 2014-2015
ĐĂNG KÝ HỌC MÔN CỜ VUA CÙNG K56 TẠI HỌC KỲ I NĂM HỌC 2014-2015
Thông tin về chuẩn đầu ra Tiếng Anh (cấp A2 theo khung Châu Âu) đối với sinh viên K54 trình độ đại học trở về sau
Thông tin về chuẩn đầu ra Tiếng Anh (cấp A2 theo khung Châu Âu) đối với sinh viên K54 trình độ đại học trở về sau
Thông báo số 779/TB-ĐHTL ngày 29/08/2014 về triển khai kế hoạch học kỳ song song học kỳ 1 năm học 2014-2015 tại Hà Nội
Thông báo số 779/TB-ĐHTL ngày 29/08/2014 về triển khai kế hoạch học kỳ song song học kỳ 1 năm học 2014-2015 tại Hà Nội
Thông báo số 774/TB-ĐHTL ngày 28/08/2014 về kế hoạch học tập, đăng ký học cho sinh viên K56 và xét nguyện vọng cho sinh viên các khóa học cùng K56 tại học kỳ I năm học 2014-2015 tại Hà Nội
Thông báo số 774/TB-ĐHTL ngày 28/08/2014 về kế hoạch học tập, đăng ký học cho sinh viên K56 và xét nguyện vọng cho sinh viên các khóa học cùng K56 tại học kỳ I năm học 2014-2015 tại Hà Nội
Danh sách chuyển lớp, hủy lớp học phần đợt 4, kỳ 1 năm 2014-2015 tại Cơ sở 2
Danh sách sinh viên được chuyển lớp Vật lý 1, danh sách các sinh viên bị hủy lớp học phần do nợ học phí
Kế hoạch tổ chức môn học năm học 2014-2015
Kế hoạch tổ chức môn học năm học 2014-2015
Lịch thi học kỳ hè năm học 2013-2014 và Lịch thi cho đối tượng sinh viên hoãn thi tại học kỳ phụ (đợt 3) và giai đoạn 2 học kỳ II năm học 2013-2014
Lịch thi học kỳ hè năm học 2013-2014 và Lịch thi cho đối tượng sinh viên hoãn thi tại học kỳ phụ (đợt 3) và giai đoạn 2 học kỳ II năm học 2013-2014
Kế hoạch đăng ký học học kỳ I năm học 2014-2015 cho sinh viên các Khóa 53, 54, 55 tại Cơ sở 2
Căn cứ Kế hoạch đào tạo năm học 2014 – 2015, Ban Đào tạo và quản lý sinh viên thông báo kế hoạch đăng ký học của học kỳ I năm học 2014 – 2015 cho sinh viên các khóa 53, 54, 55 tại Cơ sở 2 như sau:
Thông báo số 482/TB-ĐHTL ngày 06/06/2014 Về kế hoạch học tập, đăng ký nguyện vọng, đăng ký học và xét nguyện vọng học kỳ I năm học 2014-2015 cho sinh viên học theo tín chỉ tại Hà Nội
Thông báo số 482/TB-ĐHTL ngày 06/06/2014 Về kế hoạch học tập, đăng ký nguyện vọng, đăng ký học và xét nguyện vọng học kỳ I năm học 2014-2015 cho sinh viên học theo tín chỉ tại Hà Nội
Thông báo số 462/TB-ĐHTL ngày 30/05/2014 về kế hoạch đăng ký thi tốt nghiệp đợt 1 năm 2014 các môn khoa học Mác – Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh cho sinh viên các khóa K52ĐH, K52CTTT, K54LT và K53CĐ trở về trước tại Hà Nội
Thông báo số 462/TB-ĐHTL ngày 30/05/2014 về kế hoạch đăng ký thi tốt nghiệp đợt 1 năm 2014 các môn khoa học Mác – Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh cho sinh viên các khóa K52ĐH, K52CTTT, K54LT và K53CĐ trở về trước tại Hà Nội
Thông báo số 419/TB-ĐHTL ngày 21/05/2014 về triển khai kế hoạch học kỳ hè năm học 2013-2014 tại cơ sở Hà Nội
Thông báo số 419/TB-ĐHTL ngày 21/05/2014 về triển khai kế hoạch học kỳ hè năm học 2013-2014 tại cơ sở Hà Nội
Lịch thi học kỳ phụ (đợt 3) và Lịch thi cho đối tượng sinh viên hoãn thi tại giai đoạn 1 - học kỳ II năm học 2013-2014
Lịch thi học kỳ phụ (đợt 3) và Lịch thi cho đối tượng sinh viên hoãn thi tại giai đoạn 1 - học kỳ II năm học 2013-2014

Trang:  [1] [2]

Trang web hiện thị tốt nhất với độ phân giải 1024 x 768 trên trình duyệt Firefox
In trang này
Gửi email trang này
Thêm vào ưa thích

Số người đang Online: 233

Lượt truy cập: 1455147