Liên kết hữu ích

 

THÔNG BÁOTrang chủ

Lịch thi giai đoạn 1 học kỳ II năm học 2013-2014
Lịch thi giai đoạn 1 học kỳ II năm học 2013-2014
Thông báo về triển khai kế hoạch học kỳ phụ (đợt học 3) học kỳ II năm học 2013-2014.
Thông báo về triển khai kế hoạch học kỳ phụ (đợt học 3) học kỳ II năm học 2013-2014.
Kết quả chuyển nguyện vọng đăng ký kỳ phụ kỳ 2 năm 2013-2014 (Cơ sở 2)
Danh sách sinh viên được chuyển nguyện vọng đăng ký kỳ phụ. Danh sách sinh viên không được chuyển nguyện vọng đăng ký.
Lịch thi học kỳ I năm học 2013-2014
Lịch thi học kỳ I năm học 2013-2014
Chương trình đào tạo đại học hệ chính quy theo tín chỉ áp dụng từ K54 trở đi
Chương trình đào tạo đại học hệ chính quy theo tín chỉ áp dụng từ K54 trở đi
Kế hoạch thi cho đối tượng sinh viên hoãn thi tại giai đoạn 1 học kỳ II năm học 2013-2014
Kế hoạch thi cho đối tượng sinh viên hoãn thi tại giai đoạn 1 học kỳ II năm học 2013-2014
Thông báo Về kế hoạch học tập, thời gian đăng ký nguyện vọng, thời gian đăng ký học và xét nguyện vọng học kỳ II năm học 2013-2014 cho sinh viên các khóa học theo tín chỉ
Thông báo Về kế hoạch học tập, thời gian đăng ký nguyện vọng, thời gian đăng ký học và xét nguyện vọng học kỳ II năm học 2013-2014 cho sinh viên các khóa học theo tín chỉ
Lịch thi học kỳ I cho 52KTD, 52TH, 52QT, 52KT, 52K, 53KTD, 53TH, 55CD và học kỳ phụ kỳ I (đợt học 3 cùng K52) năm học 2013-2014
Lịch thi học kỳ I cho 52KTD, 52TH, 52QT, 52KT, 52K, 53KTD, 53TH, 55CD và học kỳ phụ kỳ I (đợt học 3 cùng K52) năm học 2013-2014
THÔNG BÁO Về kế hoạch đăng ký thi tốt nghiệp đợt 2 năm 2013 các môn khoa học Mác-Lênin, Tư tưởng HCM
THÔNG BÁO Về kế hoạch đăng ký thi tốt nghiệp đợt 2 năm 2013 các môn khoa học Mác-Lênin, Tư tưởng HCM cho sinh viên K52 đại học hệ chính quy, chương trình tiên tiến; K54 đại học hệ liên thông; K53 cao đẳng hệ chính quy trở về trước
Lịch thi giai đoạn 1 học kỳ I năm học 2013-2014
Lịch thi giai đoạn 1 học kỳ I năm học 2013-2014
Cập nhật các kế hoạch đăng ký học cho K55, K55CD
Cập nhật các kế hoạch đăng ký học cho K55, K55CD

Trang:  [1]

Trang web hiển thị tốt nhất với độ phân giải 1024 x 768 trên trình duyệt Firefox
In trang này
Gửi email trang này
Thêm vào ưa thích

Số người đang Online: 143

Lượt truy cập: 4838715